• Báo giá tháo lắp điều hòa là  : tháo điều hòa 150.000 VNĐ, lắp điều hòa 200.000 VNĐ với vị trí thuận tiện, với vị trí cần sử dụng thang cao, dây bảo hiểm, chúng tôi sẽ báo giá thêm khoảng 100.000 -500.000VNĐ.
  • Phí vận chuyển điều hòa : Dưới 2 km miễn phí vận chuyển , từ 3 km – 10 km là 50.000 VNĐ, từ 10km – 30 km là 100.000 VNĐ, trên 30 km là 200.000 VNĐ.
  • Khi gọi điện yêu cầu dịch vụ , xin quý khách vui lòng cho biết rõ vị trí tháo lắp điều hòa.
  • Chúng tôi tháo điều hòa sẽ giữ toàn bộ gas (đảm bảo máy hoạt động tốt) cho Quý khách hàng.