áda

Bảo quản điều hòa khi không sử dụng trong thời gian dài!

Bảo quản điều hòa khi không sử dụng trong thời gian dài vào mùa đông Theo khảo sát của http://lapdieuhoa.vn, 90% số điều hòa đang sử  dụng tại các gia đình là điều hòa một chiều, có vài lí do kể đến như dùng điều hòa vào mùa hè, đây là là giải pháp gần như duy nhất, nhưng khi đến mùa đông thì … [Read more...]

fsaf