Điều hoà 2 chiều Daikin Inverter 1 HP FTHF25VAVMV

Điều hoà 2 chiều Daikin Inverter 2 HP FTHF50VVMV/RHF50VVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTXV50QVMV/RXV50QVMV 18000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter- 9000BTU FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Điều hòa Daikin 1 chiều Inverter 9.000BTU FTKS25GVMV/RKS25GVMV

Điều hòa 1 chiều Daikin FTC60NV1V- 22.000BTU

Điều hòa Daikin 1 chiều 24.000BTU inverter FTKC71UVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 24000 BTU FTHF71RVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF60RVMV- 22000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter 18000BTU FTHF50RVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35VAVMV

Điều hòa Daikin Inverter FTHF25RVMV 2 chiều 9000BTU

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 21.000 BTU - FTXV60QVMV/RXV60QVMV

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter 24.000 BTU FTXV71QVMV