Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter CU/CS-U24VKH-8 24000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter U18VKH-8 18.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter U12VKH 12.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter U9VKH-8 9.000BTU

Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter – 18000BTU CU/CS-XPU18WKH-8

Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều inverter U24VKH-8

Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều inverter XPU12XKH-8

Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều inverter XPU9XKH-8

Điều hòa Panasonic 24.000BTU 1 chiều N24VKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU N18VKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU N12WKH-8

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9WKH-8