Bảo dưỡng điều hòa

Vì sao phải bảo dưỡng điều hòa? Điều hòa sau 1 thời gian sử dụng thường hiệu quả kém (chất lượng kém, kém nóng, kêu, báo lỗi, …) làm sạch bùn, thiếu khí, …  Bảo dưỡng điều hòa  định kỳ sẽ giúp điều hòa hoạt động đạt công suất tối đa hơn dúp tiết kiệm … Continue reading Bảo dưỡng điều hòa